GALERIE » alt sax » Michl F. - Talisman Practical

František Michl - Talisman Practical
     Továrna hudebních nástrojů
                    Kraslice

Johann Michl & Sohn - Graslitz (Kraslice) Sudetengau, založeno 1870.
Byla to menší manufaktura, jenž upravovala své saxofony na platformě jiné kraslické firmy Kohlert.
Jdo o produkci přelomu 19.- 20.století cca do r.1945

Michl Johann & Sohn

1870-1945

Továrna na výrobu hudebních nástrojů založena Johannem Michlem, který v osmdesátých letech dosadil do vedení firmy svého syna, Josefa Michla, a pracovali pod názvem „Johann Michl & syn“. Po smrti otce v roce 1899 se syn ujal vedení firmy. Největší zakázkou firmy byla výroba hudebních nástrojů pro Turecko v letech 1905−1907 (15 tisíc signálních rohů, 3 tisíce strojivových trubek, 200 bubnů atd.), díky které byla firma jmenována vrchním dodavatelem tureckého ministerstva války. Posledním majitelem firmy byl Wendelin Michl. V roce 1945 byla firma znárodněna.

Prameny

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 143;

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922. Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffman-na, 1921, s. 325;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 679;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumen-ten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxem-burg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 385;

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz. Kraslice: H. Kugler, 1937, s. 122.

Literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 119;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 263.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 115;

Dullat, Günter. Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 144;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 98−99.